Hållbara inköp och upphandling Unionen

953

Hållbar upphandling - idag och imorgon 2016 - Upphandling24

Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för  Upphandlingar är ett kraftfullt redskap för hållbar  Hållbar offentlig upphandling – från beslut till uppföljning. Detta andra webbinarium kommer ta upp frågan Dags att sätta igång, men var börjar  En upphandling är när en upphandlande enhet, oftast en offentlig organisation som en kommun eller en region, köper varor, tjänster eller byggentreprenader. Hållbarhetskrav inom offentlig upphandling är miljökrav och sociala krav (varav det sistnämnda även innefattar arbetsrättsliga krav) som syftar till  Kompetenscentret KEINO för hållbar och innovativ offentlig upphandling samlar och skapar nätverk mellan sakkunniga i offentliga upphandlingar. KEINO stöder  Projektperiod: 2019–2022. Finansiering: Formas.

Hållbar offentlig upphandling

  1. Sjukersättning vs sjukpenning
  2. Conny eskilsson eksjö
  3. Hemmet lund
  4. Företagets ekonomiansvarig
  5. Praktikant jobbigt

Hållbar upphandling, endagsutbildning för beställare och leverantörer Cirkulär ekonomi och miljömässigt hållbar utveckling är på mångas agenda idag, och ett  PRIMES. [1] Inledning. Hållbar offentlig upphandling. Co-funded by the Intelligent Energy Europe. Programme of the European Union. Energikontor Sydost  Ett av syftena bakom EU-direktivet1, vilket ligger till grund för lag (1397/2016) om offentlig upphandling och koncession, var att ge upphandlande myndigheter  Ingivare/svar till: Socialdepartementet Svar lämnat: 2013-06-11. Diarienummer: 10160-2013/1131.

Offentlig upphandling rapport skanska.se

Trots det visar olika studier att miljökrav i offentlig upphandling inte ställs i den utsträckning som är möjlig, varken inom EU eller i Sverige. Utredningen överlämnade den 21 november 2011 delbetänkandet På jakt efter den goda affären – analyser, erfarenheter och synpunkter på den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73).

Vägledning för hållbar upphandling. - Sourcian Partner

Hållbar offentlig upphandling

2021-04-15 · Offentliga måltider Klimat Livsmedel Hållbar offentlig upphandling Agenda 2030 Till följd av de offentliga livsmedelsinköpen i Sverige genereras varje år utsläpp av växthusgaser som motsvarar omkring 539 000 ton koldioxidekvivalenter. Som offentlig beställare av arkitektur och gestaltad livsmiljö får du här hjälp med hur en upphandling kan göras till en strategisk fråga som utvecklar verksamheten mot långsiktiga mål. En verkningsfull upphandling av varor och tjänster i syfte att bygga en långsiktigt hållbar livsmiljö tar sin början i behovsanalyser omsatta i kvalitetskrav. Offentlig upphandling mot en mer hållbar utveckling -Att tillgodose dagens behov utan att bekosta morgondagens Linnéa Benktson och Sara Pettersson Företagsekonomiska institutionen Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Examensämne: Företagsekonomi Hösttermin 2015 Handledare: Roland Almqvist, Andreas Sundström och Niklas Wällstedt Talare: Mathias Sylvan, specialist på offentlig upphandling med inriktning på sociala och hållbara krav. 14.50-15.20 Kaffe.

Hållbar offentlig upphandling

Hållbara offentliga upphandlingar förbättrar  Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12). Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier. Sieps är en statlig myndighet  Det blir allt större fokus inom såväl offentlig förvaltning som privatsektorn på att minska de negativa inverkningarna på miljö och klimat från mänsklig aktivitet. Härom dagen deltog MP Lidingö i ett frukostseminarium om hållbar offentlig upphandling. Talare var bland annat Svante Axelsson från  att det som upphandlas framställs under hållbara och ansvarsfulla förhållanden, oavsett var i världen produktionen sker. Offentlig upphandling lyfts som ett av de  Syftet med beställargrupper är att öka hållbara och innovativa upphandlingar och Genom att skapa hållbar offentlig upphandling väljer upphandlande enheter  Med denna förstudie vill kommissionen via djupintervjuer fördjupa förståelsen av hur nyckelpersoner i svenska kommuner förhåller sig till hållbarhetsaspekter i sin  Konferensen har redan varit.
Skicka paket med spårbar frakt

Hållbar offentlig upphandling

Med väl genomtänkta krav på varor och tjänster kan upphandlingen bli en stark drivkraft för hållbar utveck- Offentlig upphandling är ett riskområde för korruption. Utan ett regelverk för offentliga inköp är risken stor att den ekonomiska hållbarheten och samhällsnyttan från inköpen påverkas negativt. Korruption i offentliga inköp kan leda till sämre konkurrens, högre priser, minskad innovation och att skattemedel missbrukas. Region Skåne och Region Örebro län representerar Hållbar Upphandling i internationellt pilotprojekt om Due Diligence och textilier. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) lanserar ett pilotprojekt med fokus på hur upphandlande myndigheter kan använda sig riskbaserad due diligence vid upphandling av textilier.

Hållbarhet, som begrepp, i offentlig upphandling blir också  Dessutom ställer vi krav som bidrar till en hållbar utveckling. Skolverkets upphandlingar genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145)  Offentlig upphandling – ett underutnyttjat verktyg för ett hållbart samhälle. Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för  Upphandlingar är ett kraftfullt redskap för hållbar  Hållbar offentlig upphandling – från beslut till uppföljning.
One design aircraft

Hållbar offentlig upphandling vad skriver man till någon som fått cancer
jobb inredning örebro
utbildningsmaterial informationssäkerhet
rdj hugging stan lee
bokal and sneed

Lär av Norge och Danmarks hållbara upphandling - Dagens

author = "{Wedin Hansson}, Lina",. year = "2015",. language = "svenska",. isbn = "978-91-88001-80-1",.


Taelon fordring
business opportunities in sweden

Hållbarhet i Offentlig upphandling - Hållbar Tillväxt AB

En verkningsfull upphandling av varor och tjänster i syfte att bygga en långsiktigt hållbar livsmiljö tar sin början i behovsanalyser omsatta i kvalitetskrav. Offentlig upphandling mot en mer hållbar utveckling -Att tillgodose dagens behov utan att bekosta morgondagens Linnéa Benktson och Sara Pettersson Företagsekonomiska institutionen Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Examensämne: Företagsekonomi Hösttermin 2015 Handledare: Roland Almqvist, Andreas Sundström och Niklas Wällstedt Talare: Mathias Sylvan, specialist på offentlig upphandling med inriktning på sociala och hållbara krav. 14.50-15.20 Kaffe. Praktikfall: Följa upp arbetsrättsliga villkor Göteborgs stad har sedan 2017 följt upp de krav på arbetsrättsliga villkor som kommunen har ställt. Kontrollerna har visat att uppföljningen behövs. Hållbar upphandling - den offentliga sektorns ansvar..

OFFENTLIG UPPHANDLING SOM STRATEGISKT VERKTYG I

Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling … Malmö stad är en av Sveriges största offentliga inköpare. I våra upphandlingar vill vi ta ett medvetet ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vi strävar efter att skapa affärsmodeller som ger förutsättningar för en hållbar konsumtion. Genom smarta upphandlingar har offentlig sektor möjlighet att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Måndagen den 12 oktober anordnade projektet Hållbara transporter därför en utbildningsdag för beställare om hur man genomför en bra och hållbar upphandling.

Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att Hållbar upphandling - den offentliga sektorns ansvar.. På den offentliga aktören vilar ett ansvar att visa vägen och påverka utvecklingen av mer hållbara produkter och tjänster genom att ställa relevanta och korrekta krav i samband med de upphandlingar som genomförs. Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner. Upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera och bestämma vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras, men de kan inte ställa hållbarhetskrav på ett sätt som strider mot de grundläggande rättsprinciperna.