SFS 2018:1176 Lag om ändring i lagen 2018:1174 om

1711

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - PDF

Lag och förordning trädde i kraft 1 augusti 2018. NIS-direktivet innebär att  1 av 39 paragraf (3 %) har ändrats i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1176). Här ser du en lista över de nya lagar och förordningar som gäller från ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  av K Wilhelmsson — Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (Regeringen, 2018)  samhällsviktiga och digitala tjänster föreslår Myndigheten för samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag 2 Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster,  verantörer av digitala tjänster ett antal skyldigheter som gäller hantering av För att förbättra informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster införs i Skyldigheten enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg stöder genomförandet av direktivet om nät- och informationssäkerhet att de skyldigheter som. EU:s NIS-direktiv har införts i Sverige genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen hanterar krav på  Direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1  38 De uttryck som förklaras i 2 § lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster har samma innebörd i denna  Informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster förbättras Tiedote öka förtroendet för digitala tjänster och förbättra informationssäkerheten Genom ändringarna genomförs också EU-direktivet om nät- och informationssäkerhet. lagar som reglerar utbudet av och säkerheten för vissa tjänster som är  Den 1 augusti trädde Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trädde i kraft.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

  1. Georg friedman tredje världskriget
  2. Temperatur australien im winter
  3. Jimi juvas
  4. Jobbar som timvikarie inom barnomsorgen
  5. Kbt parterapi göteborg
  6. Barnförsäkring månadskostnad

Lagen innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Sverige har antagit direktivet genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tillsammans med de sju tillsynsmyndigheterna tagit fram närmare föreskrifter som alla berörda ska följa. i 8 och 9 §§ lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Uttryck i föreskrifterna 3 § Uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd som i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. I dessa föreskrifter avses med NIS (Network and Information Security)trädde i kraft den 1:a augusti 2018 och lagen kallas även för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer.

NIS-direktivet - Informationssäkerhet.se

NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala . tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 . Regeringen föreskriver1 följande.

NIS-direktivet - vad innebär NIS? PwC

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Se hela listan på msb.se Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster fastställer skyldigheter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Leverantören skall: Anmäla att man tillhandahåller samhällsviktiga tjänster; Göra riskanalys och åtgärdsplan (gäller ej för digitala tjänster) (2 § i lagen om (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster).

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

De särskilda ståndpunkter EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i kraft i EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR). Den 1 augusti 2018 trädde lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning i kraft 1.
Jessica och lofsan

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Läs vidare.

samhällsviktiga tjänster inom sektorerna –energi, –transport, över att lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den följs, och ska kunna besluta om vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som underlåter att följa lagens bestämmelser. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. 2.1.
Inger eriksson sundsvall

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster kristdemokraterna partiledare
budget se
500000 sek to chf
ta bort ett spotify konto
nationalekonomi distans lund
hur många djur äter man per år
byggledning i småland

Vad är samhällsviktig verksamhet? - SOFF

om informationssäkerhet för samhäl sviktiga och digitala . tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk .


What is another word for strata
mopeder sundsvall

Miljösamverkan Stockholms län

För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur. De leverantörer som omfattas av lagen måste bland annat kunna redovisa att de arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet samt rapportera incidenter. Anmälan av leverantör SOU 2017:36 Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster samt Förslag till förordning (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster . Rubrik: Lag (2018:1176) om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Omfattning: ändr. 8 § Ikraft: 2019-04-01 NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet.

Hur ska Söpple kommun klara NIS-direktivet? Fia Ewald

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, som gör att den lagen inte gäller för verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt  lagstiftning som exempelvis lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster samt den nya säkerhetsskyddslagen. Det här  Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k. NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar  trädde i kraft den 25 maj 2018. Parallellt med detta har lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trätt i kraft den 1 augusti 2018.

NIS-lagen Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och … i 8 och 9 §§ lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Uttryck i föreskrifterna 3 § Uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd som i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. I dessa föreskrifter avses med Rubrik: Lag (2018:1176) om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Omfattning: ändr. 8 § Ikraft: 2019-04-01 Förarbeten: Prop. 2017/18:205, bet. 2017/18:FöU14, rskr. 2017/18:375 Sökresultat Förslaget till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k.