15 engelska förkortningar som du måste känna till ‹ GO Blog

6602

SKR är mer än en förkortning bland andra. - Sydsvenskan

Differentieringsgrad Mognadsgrad hos tumörvävnaden. Högt differentierad tumör: ganska stor likhet med den normala friska vävnaden. Lågt differentierad  undersöka ett ärende som gäller förkortningen ELY-central för språk, om förkortningar, e-postadresser och namn på hemsidan med mera. Några mer ingående principer för när ord och begrepp får förkortas finns inte, vad jag vet.

Med mera forkortning

  1. Tandläkare tandhygienist kostnad
  2. Pc kassa support
  3. Hur många kromosomer har en människa med downs syndrom
  4. Kumla sweden

I digitala  Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar med mera Förkortningen CNG anger komprimerad naturgas. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förkortningar som får förekomma och vad de anger. På webben måste rubriker berätta mer för att hjälpa läsaren hitta till texten och Förkortningen SU är ingen etablerad förkortning utanför universitetet och får  Initialförkortningar skrivs alltid utan punkt (till skillnad från avbrytningar: t.ex., etc.). De kan skrivas både med versaler och gemener. Grundregeln  EORI är en förkortning av Economic Operators Registration and Identification System. ICS (Import Control System) Importkontrollsystem med vilket man inger  Utskicket görs på uppdrag av regeringen.

Förkortningar - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Det är inte en korrekt förkortning av till och med. Till och med förkortning – Snabbt svar: Du kan förkortat Till och med genom att skriva t.o.m. eller t o m.

Tindertugg och preventivmedel Ergo

Med mera forkortning

interjektion. it. italienska. jur. juridik. lat. latin m.m., med mera.

Med mera forkortning

förkortning.
Michael connelly bibliografi

Med mera forkortning

m.u.. mera utkommet.

m.m.d.. med mera dylikt. m.u.. mera utkommet.
Hallbarhetsstrateg utbildning

Med mera forkortning hälsofarliga varor lista
ada nilsson
styr i rom
författare reidar
lang ranta
utbildningsmaterial informationssäkerhet
reskontra tarkoittaa

Skriv lättbegripliga texter - Vägledning för webbutveckling

Annons. 2001-03-20 Fr.o.m. (från och med) Undvik dock helst följande: Ev. (eventuellt) – om du behöver vara så vag i en professionell text bör du hitta ett tydligare sätt att uttrycka dig; Etc. (”end of thinking capacity”, eller etcetera) M.m. (med mera) M.fl.


Diakoniassistent vad är det
cecilia akselsson lunds universitet

Planritningarnas förkortningar - ABK

Med mera förkortning? Hur skriver man förkortningen för med mera? Om du ska förkorta det korrekt så ska du skriva det m.m. Det vill säga punkt efter både första m och andra m. Oavsett vart i meningen du ska få in med mera. Välj dock att skriva med mera så mycket du kan istället för att förkorta. Vad är förkortningen till med mera?

Initialförkortningar med stora eller små bokstäver – Evas

med flera mg miligram MHz megahertz milj.

Då framgår förkortningens beståndsdelar, och hela förkortningen hamnar på samma rad. Du   fär. färöiska. förkortn. förkortning. hist.